حمل بار به خارج

برای انتقال بار به خارج از کشور روش‌های مختلفی پیش روی شما قرار دارند که با در نظر گرفتن حجم بار، ارزش و میزان حساسیت آن، هر یک از مدل‌ها، متفاوت خواهند بود. شما ممکن است هر یک از روش‌های زمینی، دریایی یا هوایی را برای فرستادن بار به خارج از ایران انتخاب کنید که البته هر کدام نیز شرایط و مزایای خاص خود را دارند. باید دید اگر برای رسیدن محموله به مقصد عجله داشته باشید، کدام روش برای شما مناسب‌تر خواهد بود. همین طور جایی که نیاز به صرفه جویی در هزینه داشته باشید، باتوجه به هزینه ارسال بار به خارج از کشور، کدام روش را ترجیح خواهید داد.
از طریق تماس با ما میتوانید از شرایط ارسال بار به خارج از کشور ، برآورد هزینه ارسال بار به خارج از کشور ، مشاوره در خصوص نحوه ارسال بار به خارج از کشور ، بیمه ارسال کالا به خارج از کشور ، مجوزهای ارسال کالا به خارج از کشور و موارد دیگر مطلع شوید.