قوانین وقت سفارت

۱. عودت وجه در صورت عدم موفقیت در اخذ وقت.

۲. پروسه دریافت وقت برای تمام مشتریان گرامی به صورت شبانه روزی انجام می شود.

۳. در بازه زمانی مشخص شده (توافق با شما) وقت اخذ می گردد. تغییر وقت از جانب مشتری نیاز به اطلاع رسانی کتبی دارد.

۴‌. در صورت دریافت وقت از جانب ویزاشی دربازه مشخص شده با مشتری، به هر دلیلی که مشتری از دریافت وقت منصرف شود ( نبود پرواز، کنسل شدن برنامه سفر، کنسل شدن وقت از جانب سفارت و… ) هزینه دریافت شده عودت دادن نخواهد شد.

۵. فقط دربازه زمانی توافقی با شما برای وقت اقدام می کنیم و حتی اگر یک روز از تاریخ اعلامی (بازه ابتدایی و انتهایی زمان مد نظر شما) شما وقت سفارت باز و قابل اخذ باشد اقدام نخواهیم کرد. بنابراین سعی کنید بازه مناسبی را انتخاب کنید.

۶. پس از اخذ وقت اگر تاریخ دیگری برای اخذ وقت گرفته شده پیشنهاد دهید. پروسه مجدد دریافت وقت آغاز و طبیعتا هزینه مجدد دریافت خواهد شد.

۷. اگر اکانت خود را برای دریافت وقت به ما بسپارید به هیچ عنوان نباید وارد اکانت خود شوید و در صورت بلاک شدن اکانت شما تمامی مسئولیت آن را باید بپذیرید و مبلغی عودت داده نخواهد شد.

۸. برای متقاضیان وقت سفارت آمریکا: سیستم وقتگیری ما کمترین احتمال بلاکی‌ اکانت ها را دارد و ما هر روز در حال به روز رسانی سیستم خود هستیم و شما با آگاهی کامل از نحوه برخود سفارت با اکانت های بلاک شده پروسه اخذ وقت را به ویزاشی سپردید و تمامی مسئولیت آن را می پذیرید.

اگر برای بار نخست بلاک شوید از جانب سفارت به شما ایمیلی ارسال خواهد شد و شما از ۴-۱۰ روز کاری امکان استفاده از اکانت را نخواهید داشت و سپس رفع بلاک خواهید شد.

اگر برای بار دوم بلاک شوید سفارت ام ار وی شما را عودت نمی دهد و حتی اگر وقت دریافت کرده باشید امکان استفاده از وقت را نخواهید داشت.

۹. همزمان با یک ایمیل چندین اکانت برای دریافت وقت یک‌ کشور اگر ساخته شود امکان بلاک شدن بسیار بالا خواهد رفت بنابراین لطفا از انجام این کار پرهیز کنید.

۱۰. الویت دهی بین مشتریان گرامی بین وقت های فوری و عادی یکسان است و ما در ماه به تعداد مشخصی مشتری وقت سفارت می پذیریم.

۱۱. مد نظر داشته باشید که در صورت تکمیل بودن لیست ماهیانه میتوانید از وقت های فوری یا عادی همان دوره اقدام کنید یا در در لیست انتظار نام نویسی کنید.