اطلاعات برای تکمیل فرم شینگن

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

به انگلیسی مطابق با پاسپورت
اگر نام یا نام خانوادگی خود را تغییر داده اید در اینجا ذکر کنید.
جنسیت*
مطابق با پاسپورت ( مثلا: 11/ ژانویه/1999)
وضعیت تاهل*
مطابق با پاسپورت به انگلیسی
این قسمت برای افراد زیر 18سال است.
هدف اصلی سفر*
تعداد ورود درخواستی*
آیا برنامه سفر خود را مشخص نموده اید؟*
نام نام خانوادگی، نسبت، تابعیت، شماره گذرنامه یا کارت شناسایی، تاریخ تولد
آیا اقامت دائم کشور دیگری را دارید؟*
آیا در 5 سال گذشته ویزای شینگن دریافت کرده اید؟*
آیا تا به حال برای ویزای شینگن انگشت نگاری شده اید؟*
نحوه پرداخت هزینه ها*
تایید