اداره مهاجرت آمریکا USCIS برنامه آزمایشی پرداخت کارت اعتباری را به همه اشکال گسترش می دهد

به عنوان بخشی از برنامه آزمایشی پرداخت کارت اعتباری اداره مهاجرت آمریکا، مراکز خدمات USCIS اکنون پرداخت های کارت اعتباری را با استفاده از فرم G-1450، مجوز تراکنش های کارت اعتباری، برای همه اشکال می پذیرند.

 

هدف این آزمایشی این است که USCIS را یک قدم به پذیرش پرداخت های دیجیتال با استفاده از کارت اعتباری در تمام مراکز خدمات نزدیک تر کند.

 

اداره مهاجرت آمریکا این برنامه را در مرکز خدمات نبراسکا شروع کرده و سپس برنامه را به همه مراکز خدمات گسترش داده است.

 

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً صفحه پرداخت با کارت اعتباری ما را ببینید.