عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور در سال 1402 تعیین شد

عوارض خروج از کشور هر ایرانی در سال آینده ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.

 

رونمایی از سالنامه مهاجرتی ۱۴۰۱؛ مهاجرت کاری سالانه ۱۲ هزار ایرانی

 

دولت در لایحه بودجه سال آینده ببش از ۳.۴ هزار میلیارد تومان درآمد خروج از کشور در نظر گرفته و هر نفر هنگام اولین تا بیش از سومین خروج باید ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کند.

 

دولت طبق مفاد لایحه بودجه سال آینده ببش از 3.4 هزار میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای خروج از کشور در نظر گرفته است. بنابراین هر نفر در سال آینده برای خروج از کشور باید عوارض 400 هزار تومانی پرداخت کند.

 

همچنین خروج از کشور در سفرهای دوم و سوم با افزایش 50 و 100 درصدی به 600 و 800 هزار تومان رسیده است.

 

عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره هم 132 هزار تومان خواهد بود.