بیست شغل برتر در کانادا

بیست شغل برتر در کانادا که بیشترین رشد را دارند

لینکدین در گزارش جدیدی به نام « LinkedIn Jobs on the Rise 2023»: بیست شغل برتر در کانادا را که تقاضای برای آنها رو به افزایش است، را منتشر کرده است تا به جویندگان کار نشان دهد که فرصت شغلی عالی بعدی ممکن است کدام باشد.

 

اشتغال در سراسر کانادا بیش از 100000 نفر افزایش می یابد
کانادا اولین قرعه کشی اکسپرس انتری در سال 2023 را برگزار کرد

 

لینکدین می‌گوید: «با وجود عدم اطمینان اقتصادی و کاهش سرعت استخدام جهانی، یک نظرسنجی جهانی اخیر از لینکدین نشان می‌دهد که 60 درصد از متخصصان در سال جاری به دنبال حقوق و مزایای بیشتر به جستجوی کاری جدید خواهند پرداخت.

 

این پلتفرم می‌گوید: «این نظرسنجی نشان می‌دهد که 38 درصد خواهان دستمزد بالاتر هستند در حالی که 30 درصد به دنبال تعادل بهتر بین کار و زندگی هستند.»

 

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند: «در حالی که بیشتر کانادا به سمت رکود پیش می‌رود، به طور کلی، انتظار نمی‌رود که بازار کار کاهش اشتغال را تجربه کند.»

بیست شغل برتر در کانادا

بیست شغل برتر در کانادا که بیشترین رشد را دارند:

Growth Marketing Manager
Product Operations Manager
Dispensary Technician
Technical Program Manager
Sustainability Manager
Head of Growth
User Experience Writer
Information Technology Associate
Site Reliability Engineer
Customer Success Associate
Valuation Analyst
Sales Development Representative
Security Engineer
Data Engineer
Ecommerce Coordinator
Technical Product Manager
Cyber Security Specialist
Crew Scheduler
Medical Writer
Media Planner