معرفی تمامی ویزاهای ایالات متحده آمریکا

معرفی تمامی ویزاهای ایالات متحده آمریکا

متقاضیان ورود و مهاجرت به ایالات متحده آمریکا باید برای دریافت ویزا اقدام نماید که در واقع مجوزی برای سفر، ورود و اقامت در این کشور می باشد.  این افراد باید از یکی از نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده ویزا بگیرند مگر اینکه از یکی از کشورهای معاف از ویزا برای ورود به ایالات متحده باشند. در این مطلب ما به شما تمامی ویزاهای ایالات متحده آمریکا معرفی میکنیم.

 

چطور وقت سفارت آمریکا بگیریم؟
کانادا در مقابل آمریکا: کدام کشور برای مهاجرت ایرانی‌ها در سال 1402 بهتر است؟

 

به طور کلی همه ساله افراد بسیاری متقاضی سفر به آمریکا و دریافت ویزای آن از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری و… هستند که دانستن جزئیات کافی در ارتباط با بهترین کشور برای گرفتن ویزای آمریکا، قانون جدید ویزای آمریکا، انواع ویزای آمریکا و چگونگی دریافت آن ها می تواند موضوع مهمی باشد.

 

ویزای های غیرمهاجرتی

ویزای غیرمهاجرتی برای افرادی صادر می شود که اقامتگاه دائمی شان خارج از آمریکا است اما می خواهند به طور موقت در این کشور بمانند. ویزای غیرمهاجرتی اغلب اوقات برای گردشگران، تاجران، دانشجویان یا کارگران متخصص صادر می شود.

 

ویزاهای مهاجرتی

ویزاهای مهاجرتی مختص اتباع خارجی است که می خواهند به طور دائم در آمریکا کار و زندگی کنند. کارت سبز یا وضعیت اقامت دائمی، به افراد اجازه می دهد به طور دائم به عنوان مهاجر در این کشور زندگی کنند.

 

موارد زیر شامل هدف های مختلف برای یک سفر موقت و دسته بندی های ویزاهای سیاحتی مرتبط موجود می باشد. دسته بندی هدف های ویزا سفر:

 • ورزشی ، غیر حرفه ای و حرفه ای
 •  Au pair
 • تخصص حرفه ای استرلیایی
 • کارت عبور مرزی: مکزیک BCC
 • جمهوری منافع مشترک جزایر ماریانای شمالی CNMI – تنها کارگران انتقالی CW-1
 • خدمه
 • دیپلمات ها یا مقامات دولتی خارجی
 • کارگران یا پرستاران خانگی
 • کارگران سازمان های طراحی بین المللی یا ناتو G1-G5  ، ناتو
 • پرسنل نظامی خارجی مستقر در آمریکا
 • سازمان پیمان آتلانتیک شمالی1-6 (NATO)
 • ملت خارجی با توانایی فوق العاده ای در علوم، هنر، آموزش، تجارت و یا ورزش
 • تفاهم نامه تجارت آزاد (FTA) حرفه ای : شیلی ، سنگاپور H-1B1  – شیلی
 • سنگاپور
 • بازدید کننده بین المللی تبادل فرهنگی
 • گیرنده داخلی شرکت
 • درمان پزشکی
 • رسانه ها، روزنامه نگاران
 • کارگر حرفه ای توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) : مکزیک، کانادا
 • ورزشکار، هنرمند، سرگرم کنندگان
 • پزشک
 • استاد، محقق، معلم
 • کارگر مذهبی
 • اشخاص تخصصی در زمينه هايی که نياز به دانش بسيار تخصصی دارند
 • دانشجو: آکادمی، مهارتی
 • کارگر موقت کشاورزی
 • کارگران موقتی یا فصلی
 • گردشگری ، مسافرت
 • آموزش در یک برنامه نه در درجه اول برای اشتغال
 • سرمایه گذار قراردادی
 • حمل و نقل ایالات متحده
 • قربانی اعمال جنایت کارانه
 • ویزای غیرمهاجرتی، برای همسر و فرزندان از طریق اقامت دائم قانونی
 • تجدید پذیر در ایالات متحده – A، G، و ویزای ناتو

رفع ریجکتی ویزای آمریکا

 

اهداف مهاجرت به ایالات متحده

موارد زیر شامل اهداف مختلف برای مهاجرت به آمریکا می باشد و دسته بندی ویزا های غیر مهاجرتی مرتبط نیز برای این اطلاعات موجود می باشد.

 • طبقه بندی ویزای بستگان و خانواده
 •  همسراز شهروندان و دارندگان گرین کارت IR1,CR1
 • همسر یک شهروند آمریکایی در انتظار تأیید یک پرونده مهاجر I-130 است
 • نامزدی برای ازدواج با یک شهروند ایالات متحده امریکا که در آمریکا زندگی می کند.
 • پذیرش بین المللی کودکان سابق توسط شهروندان آمریکایی، IR3، IH3، IR4، IH4
 • بعضی از اعضای خانواده از شهروندان ایالات متحده امریکا IR2، CR2، IR5، F1، F3، F4
 • بعضی از اعضای خانواده از ساکنان دائم قانونی (دارنده گرین کارت آمریکا) V-1 ، F2A ، F21 ، FX1
 • حمایت کارفرما – اشتغال

 

مهاجران مبتنی بر اشتغال، از جمله تعداد گروه های ترجیحی خود (در براکت جلوی جمله):

 • کارگران ماهر
 • حرفه ای های دارای دوره های پیشرفته و افراد دارای توانایی استثنایی
 • حرفه ای ها و دیگر کارگران
 • برخی از مهاجران ویژه
 • ایجاد اشتغال / سرمایه گذاران
 • کارگران مذهبی SD، SR
 • مترجمان عراقی و افغان / مترجمین SI
 • عراقی هایی که برای یا به جای دولت ایالات متحده کار می کنند
 • مهاجران دیگر
 • ویزای مهاجرت چندگانه DV (لاتاری)

لیست انواع ویزای ایالات متحده

بستگان

بخش قانونتوضیحات ویزا
201(b)همسر شهروند ایالات متحدهIR-1
201(b)فرزند شهروند ایالات متحدهIR-2
201(b)بی سرپرستی که توسط شهروندان ایالات متحده در خارج به فرزند خواندگی پذیرفته شدهIR-3
201(b)بی سرپرستی که توسط شهروندان ایالات متحده در آمریکا به فرزند خواندگی پذیرفته خواهد شدIR-4
201(b)والدین شهروندان ایالات متحده که حداقل 21 سال سن دارندIR-5

مهاجران ویژه

بخش قانونتوضیحات ویزا
101(a)(27)(A)ساکن در حال بازگشتSB-1
101(a)(27)(B)افراد خاصی که تابعیت ایالات متحده را با ازدواج از دست داده اندSC-1
101(a)(27)(B)برخی افراد که با خدمت در نیروهای مسلح خارجی تابعیت ایالات متحده را از دست داده اندSC-2

مهاجران تحت حمایت خانواده

بخش قانونتوضیحاتویزا
203(a)(1)فرزند مجرد شهروند ایالات متحدهF11
203(d)فرزند F11F12
203(a)(1)فرزند مجرد شهروند ایالات متحده که خودش درخواست کرده استB11
203(a)(1)فرزند B11B12

بخش قانونتوضیحاتویزا
203(a)(2)(A)همسر مقیم دائم قانونیF21
203(a)(2)(A)فرزند مقیم دائم قانونیF22
203(a)(2)(A)فرزند F21 یا F22F23
203(a)(2)(B)فرزند مجرد مقیم دائمF24
203(a)(2)(B)فرزند F24F25
203(a)(2)(A)همسر مقیم دائم قانونی (مشروط)C21
203(a)(2)(A)فرزند مقیم بیگانه (مشروط)C22
203(d)فرزند C21 یا C22 (مشروط)C23
203(a)(2)(B)فرزند مجرد مقیم دائم(مشروط)C24
203(d)فرزند C25(مشروط)C25
204(a)(1)(B)(ii)همسر مقیم دائم که خودش درخواست کردهB21
204(a)(1)(B)(iii)فرزند مقیم دائم که خودش درخواست کردهB22
203(d)فرزند B21 یا B22B23
204(a)(1)(B)(iii)فرزند مقیم دائم که خودش درخواست کردهB24
203(d)فرزند B24B25

بخش قانونتوضیحات ویزا
202(a)(4)(A)همسر مقیم دائم قانونیFX1
202(a)(4)(A)فرزند مقیم دائم قانونیFX2
202(a)(4)(A)فرزند FX1 یا FX2FX3
202(a)(4)(A)همسر مقیم دائم قانونی (مشروط)CX1
202(a)(4)(A)فرزند مقیم دائم قانونی (مشروط)CX2
202(a)(4)(A)فرزند CX1 یا CX2 (مشروط)CX3
204(a)(1)(B)(ii)همسر مقیم دائم که خودش درخواست کردهBX1
204(a)(1)(B)(iii)فرزند مقیم دائم که خودش درخواست کردهBX2
204(a)(1)(B)(ii)فرزند BX1 یا BX2BX3

بخش قانونتوضیحات ویزا
203(a)(3)فرزند متاهل شهروند ایالات متحدهF31
203(a)(3)همسر F31F32
203(a)(3)فرزند F31F33
203(a)(3)فرزند متاهل شهروند ایالات متحده (مشروط)C31
203(d)همسر C31 (مشروط)C32
INA 203(d)فرزند C31 (مشروط)C33
204(a)(1)(A)(iv)فرزند متاهل شهروند ایالات متحده که خودش درخواست کردهB31
INA 203(d)همسر B31B32
203(d)فرزند B31B33

بخش قانونتوضیحاتنشان ویزا
203(a)(3)فرزند شهروند ایالات متحده که حداقل 21 سال سن دارندF41
203(a)(3)همسر F41F42
203(a)(3)فرزند F41F43

مهاجران مبتنی بر استخدام: 

بخش قانونتوضیحاتویزا
203(b)(1)(A)فرد دارای توانایی خارق العاده در علوم، هنر، تحصیلات، تجارت یا قهرمانی ورزشیE11
203(b)(1)(B)استاد برجسته یا محققE12
203(b)(1)(C)مدیر اجرایی یا مدیر چند ملیتیE13
203(d)همسر E11 ، E12 یا E13E14
203(d)فرزند E11 ، E12 یا E13E15

مهاجران مبتنی بر استخدام: (افراد دارای مدارک عالی یا افراد دارای توانایی استثنایی)

بخش قانونتوضیحات ویزا
203(b)(1)(A)فرد حرفه ای دارای مدارک عالی یا افراد دارای توانایی استثنایی در علوم، هنر یا تجارتE21
203(b)(1)(B)همسر  E21E22
203(b)(1)(C)فرزند E21E23

مهاجران مبتنی بر استخدام: (کارگران ماهر و کارگران دیگر)

بخش قانونتوضیحاتنشان ویزا
203(b)(3)(A)(i)کارگر ماهرE31
203(b)(3)(A)(ii)فرد حرفه ای با مدرک مهندسیE32
203(d)همسر E31 یا E32E34
203(d)فرزند E31 یا E32E35
203(b)(3)(A)(iii)کارگران دیگر (زیردسته عددی محدود)EW3
203(d)همسر EW3EW4
203(b)(3)(A)(iii)فرزند EW3EW5

مهاجران مبتنی بر استخدام: (برخی مهاجران خاص)

بخش قانونتوضیحات ویزا
101(a)(27)(M)برخی مجریان بین المللیBC1
101(a)(27)(M)همسر همراه BC1BC2
101(a)(27)(M)فرزند همراه BC1BC3
101(a)(27)(C)(ii)(I)وزیر مذهبSD1
101(a)(27)(C)(ii)(I)همسر SD1SD2
101(a)(27)(C)(ii)(I)فرزند SD1SD3
101(a)(27)(D)برخی از کارمندان یا کارمندان سابق دولت ایالات متحده در خارج از کشورSE1
101(a)(27)(D)همسر SE1SE2
101(a)(27)(D)فرزند SE1SE3
101(a)(27)(E)کارمندان خاص شرکت کانال پاناما (Panama Canal Company) یا دولت منطقه کانال (Canal Zone Government)SF1
101(a)(27)(E)همسر یا فرزند SF1SF2
101(a)(27)(F)برخی کارمندان خاص سابق دولت ایالات متحده در منطقه کانال پاناماSG1
101(a)(27)(F)همسر یا فرزند SG1SG2
101(a)(27)(G)برخی کارمندان خاص سابق دولت ایالات متحده در منطقه کانال پاناما در آپریل 2019SH1
101(a)(27)(G)همسر یا فرزند SH1SH2
101(a)(27)(H)برخی فارغ التحصیلان پزشکی خارجیSJ1
101(a)(27)(H)همسر یا فرزند SJ1SJ2
101(a)(27)(I)(iii)برخی از کارمندان بازنشسته سازمان بین المللیSK1
101(a)(27)(I)(iv)همسر SK1SK2
101(a)(27)(I)(i)برخی از فرزندان مجرد یک کارمند سازمان بین المللیSK3
101(a)(27)(I)(ii)برخی از همسران بازمانده از یک کارمند متوفی سازمان بین المللیSK4
101(a)(27)(J)تابع دادگاه کودکانSL1
101(a)(27)(L)برخی از افراد غیرنظامی بازنشسته ناتوSN1
101(a)(27)(L)همسر SN1SN2
101(a)(27)(L)برخی از فرزندان یا دختران مجرد کارمندان غیر نظامی ناتوSN3
101(a)(27)(L)برخی از همسران بازمانده از کارمندان غیر نظامی ناتوSN4
101(a)(27)(C)(ii)(II)برخی مبلغان مذهبی (زیردسته محدودیت عددی)SR1
101(a)(27)(C)(ii)(II)همسر SR1SR2
101(a)(27)(C)(ii)(II)فرزند SR1SR3

مهاجران مبتنی بر استخدام: (ایجاد اشتغال-سرمایه گذاری – وضعیت مشروط)

بخش قانونتوضیحات ویزا
203(b)(5)(A)ایجاد اشتغال در خارج از مناطق هدفمندC51
203(b)(5)(A)همسر C51C52
203(b)(5)(A)فرزند C51C53
203(b)(5)(A)ایجاد اشتغال در منطقه با بیکاری بالا یا روستایی هدف (زیر دسته عددی معین)T51
203(b)(5)(B)همسر T51T52
203(b)(5)(B)فرزند T51T53
203(b)(5)برنامه آزمایشی سرمایه گذار، غیر از مناطق هدفR51
203(b)(5)همسر R51R52
203(d)فرزند R51R53
203(b)(5)برنامه آزمایشی سرمایه گذار، مناطق هدفI51
203(b)(5)همسر I51I52
203(b)(5)فرزند I51I53
EB-1استعداد خارق العاده
محققین و اساتید برجسته
مدیر شرکت چندملیتی
EB-2دارندگان مدارج عالی
دارندگان استعداد استثنایی
معافیت از داشتن پیشنهاد کاری به دلیل منافع ملی
EB-3کارگران ماهر
متخصصین
کارگران غیرمتخصص
EB-4کارگران مذهبی
کارکنان صدا و سیما
مترجمین عراقی یا افغانی
عراقی هایی که به ایالات متحده آمریکا کمک کرده اند.
کارکنان سازمانهای بین المللی
پزشکان
اعضای نیروهای مسلح
کارکنان منطقه کانال پاناما
کارکنان بازنشسته ناتو-6
همسر و فرزندان کارکنان عضو فوت شده ناتو-6
EB-5گرین کارت سرمایه گذاری
دسته های عددی محدود دیگر
بخش قانونتوضیحات ویزا
203(c)برندگان لاتاریDV1
203(d) & 203(c)همسر برنده لاتاریDV2
203(d) & 203(c)فرزند برنده لاتاریDV3

 

ویزاهای غیر مهاجرتی ایالات متحده

نمودار زیر اهداف مختلفی از سفرهای موقت و دسته های ویزای غیر مهاجرتی مرتبط را در بر می گیرد.

موارد مورد نیاز: قبل از درخواست ویزا  دسته ویزا  هدف سفر
(NA)f-1تحصیلی
(NA)f-2وابستگان دانشجو – وابسته به دارنده F-1
(NA)B-1ورزشکار، آماتور یا حرفه ای (فقط برای کسب جایزه)
DOLE-3تخصص حرفه ای استرالیا
(NA)BCCکارت گذرگاه مرزی: مکزیک
(NA)B-1بازدید کننده کسب و کار
(USCIS)CW-1کارگر انتقالی فقط CNMI
(NA)Dخدمه
(NA)Aدیپلمات یا مقام دولت خارجی
(NA)B-1کارمند داخلی یا پرستار بچه – باید با یک کارفرمای ملی خارجی همراه باشد
(NA)  G1-G5, NATOکارمند یک سازمان بین المللی مشخص یا ناتو
USCISOاتباع خارجی با توانایی فوق العاده در علوم، هنر، آموزش، تجارت یا ورزش
DOLH-1B1 شیلی
H-1B1 سنگاپور
توافق نامه تجارت آزاد (FTA) حرفه ای: شیلی، سنگاپور
USCISQبازدید کننده مبادلات فرهنگی بین المللی
USCISLشرکت انتقال دهنده داخلی
(NA)B-2بازدید کننده برای درمان پزشکی
(NA)Iرسانه، روزنامه نگار
(NA)TN/TDکارگر حرفه ای NAFTA : مکزیک، کانادا
USCISPورزشکار، هنرمند، سرگرمی
SEVISJ , H-1Bپزشک
SEVISJاستاد، محقق، معلم (بازدید کننده مبادله ای)
USCISRکارگر مذهبی
Hعمومی ترین نوع ویزای کاری آمریکا ست که متقاضیان آن می بایست تخصص لازم در لیست مشاغل مورد نیاز آمریکا داشته را دارا باشند. داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای آمریکایی مورد تأیید اداره مهاجرت آمریکا از پیشنیازهای اخذ این نوع ویزاست.
DOL then USCISH1Bمشاغل تخصصی در زمینه هایی که نیاز به دانش بسیار تخصصی دارند
SEVISF, Mدانشجو: دانشگاهی، حرفه ای
DOL then USCISH-2Aکارگر موقت کشاورزی
DOL then USCISH-2Bکارگری موقت خدمات دیگر یا نیروی کار موقت که کار فصلی را اجرا می‌کند.
(NA)B-2گردشگری، تعطیلات
USCISH-3آموزش در برنامه ای که در درجه اول برای اشتغال نیست
(NA)Eسرمایه گذار معامله‌گر
(NA)Cانتقال به ایالات متحده
USCISUقربانی فعالیت جنایی
USCISTقربانی قاچاق انسان
(NA)Vویزای غیر مهاجر (V) برای همسر و فرزندان و یک اقامت دائم قانونی (LPR)
 (NA)E1 / E2مهاجران مبتنی بر اشتغال، از جمله (مبتنی بر اولویت).کارگران اولویتی [اول]
(NA)E1– افرادی که بتوانند ثابت کنند که در زمینه های علمی و هنری و فرهنگی و یا تجارت دارای توانمندی های بسیار فوق العاده ای می باشند، واجد شرایط دریافت این نوع ویزا هستند.
– این نوع ویزا مختص اساتید با تجربه ای نیز هست که در زمینه های تحقیقاتی و علمی و همجنین تدریس در دانشگاه حداقل 3 سال سابقه داشته باشند.
– این ویزا همچنین به مدیران بین المللی تعلق می گیرد که در شعبه های شرکت های آمریکایی در کشور های دیگر مشغول به کار و مدیریت هستند.
(NA)E2این ویزا به افرادی تعلق می گیرد که در اولویت دوم باشند و همچنین در زمینه های هنری و علمی حرفی برای گفتن داشته باشند.
(NA)E3ویزایی می باشد که برای افراد ماهری صادر می شود که حداقل دو سال در زمینه های مورد نظر سابقه آموزش و کار عملی داشته باشند.
(NA)E4ویزایی است که برای کارمندان سابق آمریکا برنامه ریزی شده است. همچنین کارمندان برخی موسسات خاص نیز می توانند از این ویزا استفاده کنند.
(NA)E5این ویزا بیشتر در برنامه های سرمایه گذاری در آمریکا صادر می شود.
(NA)تمدید در ویزاهای ایالات متحده – A ، G  و ناتو

 

ویزاهای مهاجرتی ایالات متحده

نمودار زیر اهداف مختلفی را برای مهاجرت به آمریکا و دسته بندی های ویزای مهاجرتی مرتبط برای آنها در اختیار شما قرار می دهد.

    دسته ویزا   فوری خانواده یا حمایت مالی بستگان
IR1 , CR1همسر یک شهروند ایالات متحده
K-3همسر یک شهروند ایالات متحده منتظر تصویب درخواست مهاجرت I-130 است
K-1نامزد برای ازدواج با شهروندان ایالات متحده و زندگی در ایالات متحده آمریکا
V-1همسر مقیم دائم قانونی در انتظار دریافت ویزای مهاجرتی است
V-2فرزند مقیم دائم قانونی در انتظار دسترسی به ویزای مهاجرتی
IR3, IH3, IR4 , IH4فرزند خواندگی توسط شهروندان ایالات متحده
IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4برخی از اعضای خانواده شهروندان ایالات متحده
F2A, F2Bبرخی از اعضای خانواده ساکنان دائم قانونی (دارنده گرین کارت)
E3, EW3
C5, T5, R5, I5
S (many**)
 حرفه ای هایی که دارای مدارک پیشرفته و افراد دارای توانایی استثنایی هستند [دوم]افراد حرفه ای و دیگر کارگران [سوم]
اشتغال زایی / سرمایه گذاران [پنجم]
مهاجران خاص: [چهارم]
SD, SRکارگران مذهبی
SIمترجمان / مترجمان عراقی و افغان
SQعراقی هایی که برای دولت آمریكا كار كردند
SQافغانانی که برای دولت آمریكا كار كردند
مهاجران دیگر
DVویزای گرین کارت یا لاتاری
SVبازنشسته ساکن