دستورالعمل‌های جدید کانادا درباره قصد دوگانه Dual Intent

دستورالعمل‌های جدید کانادا درباره قصد دوگانه Dual Intent

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) دستورالعمل‌های خود را درباره قصد دوگانه Dual Intent به‌روزرسانی کرده است.

 

مجوز کار آزاد ۱۸ ماهه کانادا برای فارغ‌التحصیلان خارجی

 

مقررات تازه اداره مهاجرت کانادا به دارندگان ویزا اجازه می‌دهد تا از ابتدای اپریل بتوانند برای مهاجرت اقدام کنند.

 

قصد دوگانه زمانی برقرار است که یک تبعه خارجی، همزمان با درخواست خود برای دریافت اقامت دائم PR در کانادا، برای ورود به کانادا به عنوان بازدیدکننده، دانشجو یا نیروی کار هم درخواست کرده باشد.

 

بازنگری در دستورالعمل‌های قصد دوگانه Dual Intent، به معنای پذیرش این نکته است که داشتن دو قصد، ابتدا برای ویزا و نهایتا برای اقامت دائم، قانونی است.

 

به این ترتیب داشتن Dual Intent، نه متناقض، بلکه مکمل یکدیگر شناخته می‌شود.

 

تبصره ۲ از ماده ۲۲ مصوبه حمایت از مهاجران و پناهجویان IRPA بیان می‌کند که قصد یک تبعه خارجی برای دریافت اقامت دائم PR، مانع از دریافت اقامت موقت آن شخص نمی‌شود، مادامی که افسر IRCC قانع شود که آن شخص، در پایان دوره مجاز اقامت خود، کانادا را ترک خواهد کرد.

 

مواردی که ممکن است مورد توجه افسر مربوطه قرار گیرد می‌تواند شامل مواردی از این قبیل باشد: طول مدتی که متقاضی در کانادا طی خواهد کرد، پشتوانه حمایت مالی، تعهدات و پیوندهای موجود با کشور مبدأ، هدف و شرایط اقامت و اعتبار اسناد و اطلاعات ارائه شده