افزایش هزینه های مهاجرتی آمریکا از 1 اپریل 2024

افزایش هزینه صدور ویزای آمریکا

افزایش هزینه های مهاجرتی آمریکا از 1 اپریل 2024: خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) برای اولین بار از سال 2016، قانون نهایی را برای افزایش برخی از هزینه های درخواست مهاجرت و تابعیت منتشر کرد.

 

Ur M. Jaddou، مدیر USCIS، گفت: “برای اولین بار در بیش از هفت سال، USCIS هزینه های ما را به روز می کند تا نیازهای آژانس خود را بهتر برآورده کند، و ما را قادر می سازد تا تصمیمات به موقع تری را برای کسانی که به آنها خدمت می کنیم ارائه دهیم.” با وجود سال‌ها بودجه ناکافی، نیروی کار USCIS گام‌های بزرگی در خدمات به مشتریان، کاهش تعداد معوقه، اجرای فرآیندها و برنامه‌های جدید، و رعایت انصاف، صداقت و احترام برای تمام خدماتی که ما ارائه می‌کنیم، برداشته است.»

 

افزایش هزینه های مهاجرتی آمریکا از 1 اپریل 2024 اعمال می شود.

 

USCIS متقاضیان را تشویق می‌کند تا از صفحه سؤالات متداول دیدن کنند تا فهرست کاملی از فرم‌های اصلاح‌شده را مشاهده کنند که از اول آوریل 2024 به همراه هزینه‌های جدید اجرایی می‌شوند. USCIS نسخه‌های قبلی اکثر فرم‌ها را در یک دوره مهلت از 1 آوریل 2024 تا 3 ژوئن 2024 می‌پذیرد. در طول این دوره مهلت، USCIS نسخه‌های قبلی و جدید فرم‌های خاص را که با هزینه صحیح ثبت شده‌اند، می‌پذیرد.

 

با این حال، هیچ مهلتی برای فرم های جدید زیر وجود نخواهد داشت، زیرا آنها باید با محاسبه هزینه جدید تجدید نظر شوند. فایل‌ها باید روی پیوندهای زیر کلیک کنند تا به نسخه پیش‌نمایش هر نسخه فرم جدید قبل از تاریخ اجرایی ۱ آوریل ۲۰۲۴ دسترسی پیدا کنند:

 

USCIS از تاریخ مهر پستی بایگانی استفاده می‌کند تا مشخص کند که کدام نسخه فرم و هزینه‌ها درست است، اما از تاریخ دریافت برای اهداف هر مهلت ثبت قانونی یا قانونی استفاده می‌کند.

 

افزایش هزینه های مهاجرتی آمریکا از 1 اپریل 2024 

 

 

Type of FilingCurrent Fee(s)NPRM Fee(s)Final Fee(s)Current vs. Final Fees
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card (online filing)$455$455$415-$40-9%
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card (online filing) (with biometric services)$540$455$415-$125-23%
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card (paper filing)$455$465$465$102%
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card (paper filing) (with biometric services)$540$465$465-$75-14%
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure Document$445$680$560$11526%
I-129 H-1B$460$780$780$32070%
I-129 H-1B (small employers and nonprofits)$460$780$460$00%
I-129 H-2A – Named Beneficiaries$460$1,090$1,090$630137%
I-129 H-2A – Named Beneficiaries (small employers and nonprofits)$460$1,090$545$8518%
I-129 H-2A – Unnamed Beneficiaries$460$530$530$7015%
I-129 H-2A – Unnamed Beneficiaries (small employers and nonprofits)$460$530$460$00%
I-129 H-2B – Named Beneficiaries$460$1,080$1,080$620135%
I-129 H-2B – Named Beneficiaries (small employers and nonprofits)$460$1,080$540$8017%
I-129 H-2B – Unnamed Beneficiaries$460$580$580$12026%
I-129 H-2B – Unnamed Beneficiaries (small employers and nonprofits)$460$580$460$00%
I-129 Petition for L Nonimmigrant workers$460$1,385$1,385$925201%
I-129 Petition for L Nonimmigrant workers (small employers and nonprofits)$460$1,385$695$23551%
I-129 Petition for O Nonimmigrant workers$460$1,055$1,055$595129%
I-129 Petition for O Nonimmigrant workers (small employers and nonprofits)$460$1,055$530$7015%
I-129CW CNMI-Only Nonimmigrant Transitional Worker and I-129 Petition for Nonimmigrant Worker: E, H-3, P, Q, R, or TN Classifications$460$1,015$1,015$555121%
I-129CW CNMI-Only Nonimmigrant Transitional Worker and I-129 Petition for Nonimmigrant Worker: E, H-3, P, Q, R, or TN Classifications (with biometric services)$545$1,015$1,015$47085%
I-129CW Petition for a CNMI-Only Nonimmigrant Transitional Worker and I-129 Petition for Nonimmigrant Worker: E, H-3, P, Q, R, or TN Classifications (small employers and nonprofits)$460$1,015$510$5011%
I-129CW Petition for a CNMI-Only Nonimmigrant Transitional Worker and I-129 Petition for Nonimmigrant Worker: E, H-3, P, Q, R, or TN Classifications (small employers and nonprofits) (with biometric services)$545$1,015$510-$35-6%
I-129F Petition for Alien Fiancé(e)$535$720$675$14026%
I-130 Petition for Alien Relative (online filing)$535$710$625$9017%
I-130 Petition for Alien Relative (paper filing)$535$820$675$14026%
I-131 Application for Travel Document$575$630$630$5510%
I-131 Application for Travel Document (with biometric services)$660$630$630-$30-5%
I-131 Refugee Travel Document for an individual age 16 or older$135$165$165$3022%
I-131 Refugee Travel Document for an individual age 16 or older (with biometric services)$220$165$165-$55-25%
I-131 Refugee Travel Document for a child under the age of 16$105$135$135$3029%
I-131 Refugee Travel Document for a child under the age of 16 (with biometric services)$190$135$135-$55-29%
I-131A Application for Travel Document (Carrier Documentation)$575$575$575$00%
I-140 Immigrant Petition for Alien Workers$700$715$715$152%
I-191 Application for Relief Under Former Section 212(c) of the Immigration and Nationality Act (INA)$930$930$930$00%
I-192 Application for Advance Permission to Enter as Nonimmigrant (CBP)$585$1,100$1,100$51588%
I-192 Application for Advance Permission to Enter as Nonimmigrant (USCIS)$930$1,100$1,100$17018%
I-193 Application for Waiver of Passport and/or Visa$585$695$695$11019%
I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal$930$1,395$1,175$24526%
I-290B Notice of Appeal or Motion$675$800$800$12519%
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant$435$515$515$8018%
I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status$1,140$1,540$1,440$30026%
I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (with biometric services)$1,225$1,540$1,440$21518%
I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (under the age of 14 in certain conditions)$750$1,540$950$20027%
I-526/526E Immigrant Petition by Standalone/Regional Center$3,675$11,160$11,160$7,485204%
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (online filing)$370$525$420$5014%
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (online filing) (with biometric services)$455$525$420-$35-8%
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (paper filing)$370$620$470$10027%
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (paper filing) (with biometric services)$455$620$470$153%
I-600 Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative and I-600A Application for Advance Processing of an Orphan Petition$775$920$920$14519%
I-600 Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative and I-600A Application for Advance Processing of an Orphan Petition (with biometric services for one adult)$860$920$920$607%
I-600A/I-600 Supplement 3 Request for Action on Approved Form I-600A/I-600N/A$455$455$455N/A
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility$930$1,050$1,050$12013%
I-601A Provisional Unlawful Presence Waiver$630$1,105$795$16526%
I-601A Provisional Unlawful Presence Waiver (with biometric services)$715$1,105$795$8011%
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement (Under Section 212(e) of the INA, as Amended)$930$1,100$1,100$17018%
I-687 Application for Status as a Temporary Resident$1,130$1,240$1,240$11010%
I-687 Application for Status as a Temporary Resident (with biometric services)$1,215$1,240$1,240$252%
I-690 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Under Sections 245A or 210 of the Immigration and Nationality Act$715$985$905$19027%
I-694 Notice of Appeal of Decision$890$1,155$1,125$23526%
I-698 Application to Adjust Status from Temporary to Permanent Resident (Under Section 245A of the INA)$1,670$1,670$1,670$00%
I-698 Application to Adjust Status from Temporary to Permanent Resident (Under Section 245A of the INA) (with biometric services)$1,755$1,670$1,670-$85-5%
I-751 Petition to Remove Conditions on Residence$595$1,195$750$15526%
I-751 Petition to Remove Conditions on Residence (with biometric services)$680$1,195$750$7010%
I-765 Application for Employment Authorization (online filing)$410$555$470$6015%
I-765 Application for Employment Authorization (online filing) (with biometric services)$495$555$470-$25-5%
I-765 Application for Employment Authorization (paper filing)$410$650$520$11027%
I-765 Application for Employment Authorization (paper filing) (with biometric services)$495$650$520$255%
I-800 Petition to Classify Convention Adoptee as an Immediate Relative and Form I-800A, Application for Determination of Suitability to Adopt a Child from a Convention Country$775$925$920$14519%
I-800 Petition to Classify Convention Adoptee as an Immediate Relative and Form I-800A, Application for Determination of Suitability to Adopt a Child from a Convention Country (with biometric services)$860$925$920$607%
I-800A Supplement 3, Request for Action on Approved Form I-800A$385$455$455$7018%
I-800A Supplement 3, Request for Action on Approved Form I-800A (with biometric services)$470$455$455-$15-3%
I-817 Application for Family Unity Benefits$600$875$760$16027%
I-817 Application for Family Unity Benefits (with biometric services)$685$875$760$7511%
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition$465$675$590$12527%
I-829 Petition by Investor to Remove Conditions$3,750$9,525$9,525$5,775154%
I-829 Petition by Investor to Remove Conditions (with biometric services)$3,835$9,525$9,525$5,690148%
I-881 Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of Removal (for an individual adjudicated by DHS)$285$340$340$5519%
I-881 Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of Removal (for an individual adjudicated by DHS) (with biometric services)$370$340$340-$30-8%
I-881 Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of Removal (for a family adjudicated by DHS)$570$340$340-$230-40%
I-881 Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of Removal (for a family adjudicated by DHS) (with biometric services for two people)$740$340$340-$315-48%
I-910 Application for Civil Surgeon Designation$785$1,230$990$20526%
I-929 Petition for Qualifying Family Member of a U-1 Nonimmigrant$230$275$0-$230-100%
I-941 Application for Entrepreneur Parole$1,200$1,200$1,200$00%
I-941 Application for Entrepreneur Parole (with biometric services)$1,285$1,200$1,200-$85-7%
I-956 Application for Regional Center Designation$17,795$47,695$47,695$29,900168%
I-956F Application for Approval of an Investment in a Commercial Enterprise$17,795$47,695$47,695$29,900168%
I-956G Regional Center Annual Statement$3,035$4,470$4,470$1,43547%
N-300 Application to File Declaration of Intention$270$320$320$5019%
N-336 Request for Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings Under Section 336 (online filing)$700$830$780$8011%
N-336 Request for Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings Under Section 336 (paper filing)$700$830$830$13019%
N-400 Application for Naturalization (online filing)$640$760$710$7011%
N-400 Application for Naturalization (online filing) (with biometric services)$725$760$710-$15-2%
N-400 Application for Naturalization (paper filing)$640$760$760$12019%
N-400 Application for Naturalization (paper filing) (with biometric services)$725$760$760$355%
N-400 Application for Naturalization (applicants with household income between 150 and 400% of the Federal Poverty Guidelines (FPG))$320$380$380$6019%
N-400 Application for Naturalization (applicants with household income between 150 and 400% of the FPG) (with biometric services)$405$380$380-$25-6%
N-470 Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes$355$420$420$6518%
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document (online filing)$555$555$505-$50-9%
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document (paper filing)$555$555$555$00%
N-600 Application for Certificate of Citizenship (online filing)$1,170$1,385$1,335$16514%
N-600 Application for Certificate of Citizenship (paper filing)$1,170$1,385$1,385$21518%
N-600K Application for Citizenship and Issuance of Certificate (online filing)$1,170$1,385$1,335$16514%
N-600K Application for Citizenship and Issuance of Certificate (paper filing)$1,170$1,385$1,385$21518%
USCIS Immigrant Fee$220$235$235$157%
H-1B Registration Process Fee$10$215$215$2052,050%
Biometric Services (limited circumstances)$85$30$30-$55-65%
G-1041 Genealogy Index Search Request (online filing)$65$100$30-$35-54%
G-1041 Genealogy Index Search Request (paper filing)$65$120$80$1523%
G-1041A Genealogy Records Request (online filing)$65$240$30-$35-54%
G-1041A Genealogy Records Request (paper filing)$65$260$80$1523%
G-1566 Request for Certificate of Non-Existence$0$330$330$330N/A

منبع خبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
Scroll To Top