تحصیل در ایتالیا​

تحصیل در ایتالیا

ایتالیا خانه یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان، دانشگاه بولونیا، که سیستم دانشگاهی را که امروزه می شناسیم راه اندازی کرده است، با انتخاب تحصیل در ایتالیا نمی توانید اشتباه کنید. در اینجا راهنمایی برای تحصیل در تمامی مقاطع در ایتالیا وجود دارد.

مهاجرت به ایتالیا

مهاجرت به ایتالیا

اتباع خارجی می توانند با درخواست یکی از ویزاهایی که طبق قانون مهاجرت تایید شده است به ایتالیا مهاجرت کنند. از جمله پرطرفدارترین انواع ویزا در ایتالیا می توان به اجازه اقامت دائم، ویزای کار و ویزای اقامت از طریق سرمایه گذاری اشاره کرد.