راهنمای درخواست شینگن عربی

راهنمای دریافت شینگن عربی

شنگن عربی در راه است. ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با طرح صدور ویزای مشترک گردشگری از سال آینده موافقت کرده‌اند.گردشگران با دریافت ویزا از یکی از این کشورها، میتوانند از ۵کشور دیگر هم دیدن کنند.این ویزای مشترک شامل ۶ کشور کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان میشود.