فرم ارزیابی مهاجرت کار آفرینی یا سرمایه گذاری

  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات شغلی

  • اطلاعات مالی تجاری

  • مثلا حدود ۴۰ هزار دلار (غیر دولتی)
  • مثلا حدود ۱۰۰ هزار دلار (غیر دولتی)
  • تاریخچه سفر در ۵ سال گذشته

  • تمامی کشورها و شهرهایی که در 5 سال اخیر سفر کرده اید همراه با تاریخ و نوع ویزا بنویسید.
  • کشور ها

  • سطح دانش زبان

  • اطلاعات تکمیلی